ΘΕΜΑ:  Ενημέρωση από Υπεύθυνη ΠΕ

 Αγαπητοί συνάδελφοι ,

Στο πλαίσιο της διαρκούς επικοινωνίας μας θα ήθελα να σας ενημερώσω για :

 α) Παράταση προθεσμίας Υποβολής Προγραμμάτων Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Έντυπο αίτησης υποβολής Προγράμματος ΠΕ :Σύμφωνα με την     151158/Γ7 εγκύκλιο  του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ παρατείνεται η οριζόμενη από την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 121118/Γ7/8-10-2012 και θέμα «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2012-2013» προθεσμία υποβολής προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Αγωγής Σταδιοδρομίας).Ως νέα προθεσμία υποβολής των ανωτέρω προγραμμάτων ορίζεται η Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012.

         β) Το νέο τηλέφωνο του Γραφείου Περιβαλλοντικής είναι :   2105770117. Το ίδιο τηλέφωνο εξυπηρετεί και τις άλλες δύο καινοτόμες δράσεις ( αγωγή υγείας και πολιτιστικά θέματα). Μπορείτε βεβαίως να εξακολουθήσετε να καλείτε και στο κινητό μου τηλέφωνο , προκειμένου να είμαστε σε επικοινωνία όταν βρίσκομαι  εκτός Γραφείου, στα σχολεία σας , στα ΚΠΕ κλπ.

       γ) Επισυνάπτεται το έντυπο υποβολής για τα σχολεία που επιθυμούν να υποβάλλουν πρόγραμμα ΠΕ.

       δ) Η ίδρυση του Τοπικού Δικτύου ''Σχολικοί λαχανόκηποι , καλλιεργώ μέρος της τροφής μου'' βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης και αναμένεται η ιδρυτική ημερίδα γνωριμίας των μελών του Δικτύου να γίνει πριν τα Χριστούγεννα. Έχουμε προς το παρόν 15 σχολεία που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και το δίκτυο είναι ανοικτό να εντάξει και νέα σχολεία εφόσον το επιθυμούν.

       

 

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΕ                                                         Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

        

 

 

    Ι.ΝΤΙΝΟΥ                                                                             Γ.ΖΑΦΕΙΡΑΚΙΔΗΣ