diktyo_sx_khpoi 009

diktyo_sx_khpoi 010

diktyo_sx_khpoi 011Τα φυτά που αποτέλεσαν μέρος της διακόσμησης,ήταν προσφορά της ελληνικής αταιρείας αναδασώσεων για τα σχολεία του Δικτύου.

diktyo_sx_khpoi 012

diktyo_sx_khpoi 013

diktyo_sx_khpoi 014

diktyo_sx_khpoi 017