Σε μια προσπάθειά μας να κάνουμε ευρύτερα γνωστά τα Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ως υποστηρικτική δομή των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και δεδομένου ότι παρατηρούμε πως η πλειοψηφία των σχολικών μονάδων / εκπαιδευτικών που έχουν υποβάλει κάποιο πρόγραμμα  δεν έχει ενταχθεί σε κάποιο από αυτά επιχειρούμε μια συγκεντρωτική ομαδοποιημένη παρουσίασή τους. Περιοριζόμαστε στα δίκτυα για τα οποία λάβαμε κάποια σχετική ενημέρωση (αν κάποιο ΚΠΕ ή άλλος φορέας συντονίζει κάποιο θεματικό δίκτυο που δε συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογό μας, ας μας ενημερώσει και θα το προσθέσουμε άμεσα).

 

 

Βιομηχανία: Βιομηχανική κληρονομιά (ΚΠΕ Νάουσας)

 

Βιοποικιλότητα: Το σποράκι, πηγή ζωής (ΚΠΕ Λαυρίου)

 

Γεωργία: Γεωργία και Περιβάλλον (ΚΠΕ Νάουσας) 

 
Δάσος:  Mαθαίνω για τα Δάση (ΕΕΠΦ), Δασικές πυρκαγιές (ΚΠΕ Αργυρούπολης)
 
Διαχείριση απορριμμάτων:  Φύση χωρίς σκουπίδια (ΕΕΠΦ), Απορρίμματα: τα χρήσιμα ... άχρηστα (ΚΠΕ Έδεσσας)
 
Θάλασσα: Η θάλασσα (ΚΠΕ Αργυρούπολης)
 
 
Νερό: Υδροκίνηση (ΚΠΕ Φιλιατών), Nερό και Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΚΠΕ Έδεσσας)
Πανίδα:  Άγρια πανίδα σε κίνδυνο   (ΚΠΕ Στυλίδας)
 
Περιαστικό πράσινο:  Οι Πράσινες γωνιές της γειτονιάς μου (ΕΕΠΦ)
 
Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση - παιχνίδι: Το παιχνίδι ως μέσο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, άθλησης και δράσης (ΚΠΕ Μαρώνειας). (Στο συντονισμό αυτού του δικτύου συμμετέχει και η Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας), Μαθαίνω για το περιβάλλον παίζοντας (ΚΠΕ Φιλίππων).
 
 
ΣεισμοίΤο Σεισμικό Τόξο που μας .. ενώνει (ΚΠΕ Λιθακιάς)
 
 
Σχολικό περιβάλλον:  Οικολογικά Σχολεία (ΕΕΠΦ)
 
Τ.Π.Ε.Αειφορική Τεχνολογία (ΚΠΕ Κέρκυρας)
 
Το περιβάλλον στο χώρο και το χρόνο:  Γεωπεριβαλλοντικά - γεωμυθολογικά   μονοπάτια (ΚΠΕ Στυλίδας)
 
Τοπικά προϊόντα: Τα τοπικά προϊόντα σε μια κοινωνία αειφορίας (ΚΠΕ Κρεστένων)
 
Τοπικό φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον: Ευρωπαϊκά Ορειβατικά Μονοπάτια (ΚΠΕ Μαρώνειας)


Υπαίθρια Διαβίωση: Υπαίθρια ζωή και περιβαλλοντική εκπαίδευση (ΚΠΕ Παρανεστίου)

 
Φυσικό περιβάλλον και αρχαιολογικό τοπίοΠεριβαλλοντικές διαδρομές στα ίχνη του παρελθόντος, αναζητώντας το βιώσιμο μέλλον (ΚΠΕ Λαυρίου

Σε μια προσπάθειά μας να κάνουμε ευρύτερα γνωστά τα Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ως υποστηρικτική δομή των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και δεδομένου ότι παρατηρούμε πως η πλειοψηφία των σχολικών μονάδων / εκπαιδευτικών που έχουν υποβάλει κάποιο πρόγραμμα  δεν έχει ενταχθεί σε κάποιο από αυτά επιχειρούμε μια συγκεντρωτική ομαδοποιημένη παρουσίασή τους. Περιοριζόμαστε στα δίκτυα για τα οποία λάβαμε κάποια σχετική ενημέρωση (αν κάποιο ΚΠΕ ή άλλος φορέας συντονίζει κάποιο θεματικό δίκτυο που δε συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογό μας, ας μας ενημερώσει και θα το προσθέσουμε άμεσα).

 

 

Βιομηχανία: Βιομηχανική κληρονομιά (ΚΠΕ Νάουσας)

 

Βιοποικιλότητα: Το σποράκι, πηγή ζωής (ΚΠΕ Λαυρίου)

 

Γεωργία: Γεωργία και Περιβάλλον (ΚΠΕ Νάουσας) 

 
Δάσος:  Mαθαίνω για τα Δάση (ΕΕΠΦ), Δασικές πυρκαγιές (ΚΠΕ Αργυρούπολης)
 
Διαχείριση απορριμμάτων:  Φύση χωρίς σκουπίδια (ΕΕΠΦ), Απορρίμματα: τα χρήσιμα ... άχρηστα (ΚΠΕ Έδεσσας)
 
Θάλασσα: Η θάλασσα (ΚΠΕ Αργυρούπολης)
 
 
Νερό: Υδροκίνηση (ΚΠΕ Φιλιατών), Nερό και Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΚΠΕ Έδεσσας)
Πανίδα:  Άγρια πανίδα σε κίνδυνο   (ΚΠΕ Στυλίδας)
 
Περιαστικό πράσινο:  Οι Πράσινες γωνιές της γειτονιάς μου (ΕΕΠΦ)
 
Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση - παιχνίδι: Το παιχνίδι ως μέσο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, άθλησης και δράσης (ΚΠΕ Μαρώνειας). (Στο συντονισμό αυτού του δικτύου συμμετέχει και η Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας), Μαθαίνω για το περιβάλλον παίζοντας (ΚΠΕ Φιλίππων).
 
 
ΣεισμοίΤο Σεισμικό Τόξο που μας .. ενώνει (ΚΠΕ Λιθακιάς)
 
 
Σχολικό περιβάλλον:  Οικολογικά Σχολεία (ΕΕΠΦ)
 
Τ.Π.Ε.Αειφορική Τεχνολογία (ΚΠΕ Κέρκυρας)
 
Το περιβάλλον στο χώρο και το χρόνο:  Γεωπεριβαλλοντικά - γεωμυθολογικά   μονοπάτια (ΚΠΕ Στυλίδας)
 
Τοπικά προϊόντα: Τα τοπικά προϊόντα σε μια κοινωνία αειφορίας (ΚΠΕ Κρεστένων)
 
Τοπικό φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον: Ευρωπαϊκά Ορειβατικά Μονοπάτια (ΚΠΕ Μαρώνειας)


Υπαίθρια Διαβίωση: Υπαίθρια ζωή και περιβαλλοντική εκπαίδευση (ΚΠΕ Παρανεστίου)

 
Φυσικό περιβάλλον και αρχαιολογικό τοπίοΠεριβαλλοντικές διαδρομές στα ίχνη του παρελθόντος, αναζητώντας το βιώσιμο μέλλον (ΚΠΕ Λαυρίου