Λ'αβαμε και προωθούμε:

 
Βιώνουμε ήδη τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και με ποιους τρόπους; Μπορεί η γενετική μηχανική να δώσει λύσεις στην έλλειψη τροφής που αντιμετωπίζει ο τρίτος κόσμος; Πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε τα σύνθετα αυτά ζητήματα στην εκπαιδευτική πράξη; Πώς μπορούμε να καλλιεργήσουμε την κριτική και τη συστημική σκέψη στους εκπαιδευόμενους;
Τέτοιου είδους ζητήματα πραγματεύεται το

images2

εξ αποστάσεως πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο«Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία: εννοιολογικό και παιδαγωγικό πλαίσιο» που ξεκινά το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα 102 επιμορφωτικών ωρών που απευθύνεται σε όσους/ες θέλουν να εμβαθύνουν στα σύγχρονα περιβαλλοντικά ζητήματα, να αποσαφηνίσουν την έννοια της αειφορίας και να αναπτύσσουν ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές δράσεις για το περιβάλλον και την αειφορία, ανάλογα με τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται.
Η διάρκεια του προγράμματος είναι: 29/9/2014 έως 1/02/2015 ενώ με την ολοκλήρωσή του δίνεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού όπου αναφέρονται αναλυτικά τα θέματα που διδάχτηκαν και οι αντίστοιχες ώρες επιμόρφωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:
 
Με τιμή
 
Γεωργία Λιαράκου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Πανεπιστήμιο Αιγαίου​