ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

 

 

 

 

 Κλημέντι, 12/1/2015

 

             Αρ. Πρωτ. 1

 

 

ΠΡΟΣ: Εκπ/κούς Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Γ΄& Δ΄ Αθήνας

Δια των αντιστοίχων Υπευθύνων  Περιβαλ/κής εκπ/σης των παραπάνω διευθύνσεων.

  

 

Κ.Π.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: ΚΛΗΜΕΝΤΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, 20200

Πληροφορίες: Φωτόπουλος Γεώργιος

' 2742071400   Fax:2742071397

e-mail: mail@kpe-sikyon.kor.sch.gr

http://kpe-sikyon.kor.sch.gr  

 

ΘΕΜΑ: “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε επιμορφωτική ημερίδα του ΚΠΕ Σικυωνίων.”

 

     Το Κ.Π.Ε.  Σικυωνίων, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», Άξονας προτεραιότητας 7 με τη συγχρηματοδότηση  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.)  και εθνικών πόρων,  διοργανώνει επιμορφωτική ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τους υπευθύνους Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης  της Β/θμιας εκπαίδευσης Γ’,Δ΄ Αθήνας, & Α/θμιας εκπαίδευσης Γ’,Δ΄ Αθήνας με θέμα:

«Γνωριμία με το ΚΠΕ Σικυωνίων. Υλοποιώντας πρόγραμμα Π.Ε. στον υγρότοπο της Στυμφαλίας»

Η επιμορφωτική ημερίδα  απευθύνεται σε 48 συνολικά εκπαιδευτικούς, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, από τις Δ/νσεις Β/θμιας εκπαίδευσης Γ΄,Δ΄ Αθήνας & Α/θμιας εκπαίδευσης Γ’,Δ΄ Αθήνας, θα είναι  διάρκειας οκτώ (08) διδακτικών ωρών και θα υλοποιηθεί το Σάββατο  7 Φεβρουαρίου  2015, από τις 10.00 π.μ. έως  τις 19.00 μ.μ.

Βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών για τα προγράμματα και τις δράσεις του ΚΠΕ Σικυωνίων, η ανταλλαγή απόψεων και η ανάδειξη καλών πρακτικών σε προγράμματα Π.Ε. μέσω της υλοποίησης σχετικού προγράμματος του ΚΠΕ η επαφή με τη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία της Π.Ε, τις βασικές αρχές σχεδιασμού ενός προγράμματος Π.Ε., μέσω τόσο των θεωρητικών προσεγγίσεων όσο και των βιωματικών εργαστηρίων και των δραστηριοτήτων πεδίου. 

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του Κ.Π.Ε. Σικυωνίων (Κλημέντι Κορινθίας) και σε επιλεγμένους χώρους (πεδία) της ευρύτερης περιοχής, το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2015.

 Σύνολο συμμετεχόντων: (48) σαράντα οκτώ εκπαιδευτικοί.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποβάλλουν τη συνημμένη αίτηση συμμετοχής τους στους αντίστοιχους Υπευθύνους Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης  Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης Γ΄ & Δ΄ Αθήνας, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 15 /1/2015 στην ηλεκτρονική φόρμα : http://goo.gl/forms/6ycJnzTM99

 

Το ΚΠΕ θα αναρτήσει στο δικτυακό του τόπο τα ονοματεπώνυμα των Εκπ/κων πού θα συμμετέχουν στην επιμόρφωση μέχρι τις 20/1/2015.

Το ΚΠΕ Σικυωνίων θα καλύψει από το τεχνικό του δελτίο:

-Τις δαπάνες για γεύμα,  όλων των συμμετεχόντων στην ημερίδα (επιμορφωτών, επιμορφούμενων, διοργανωτών, επισήμων προσκεκλημένων).

-Τα έξοδα για  σάντουιτς, νερό, χυμούς , βουτήματα, σνακς κλπ, για όλους τους συμμετέχοντες,  καθώς και τα υπόλοιπα έξοδα της ημερίδας (αναλώσιμα υλικά, εκπαιδευτικό υλικό).

- Τις δαπάνες μετακίνησης  στα πεδία, των μελών του ΚΠΕ, με Ι.Χ.  αυτοκίνητο για τη μεταφορά υλικού.

-Δεν θα καλυφθούν δαπάνες μετακίνησης των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών καθώς και ωριαία αποζημίωση των εισηγητών.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

 

Σάββατο 7/2/2015

 

10:00 – 10:30        Προσέλευση – Ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ

10:30 – 11:00        «Παρουσίαση του ΚΠΕ Σικυωνίων και των δράσεών του»,

                              Ματσούκα Γεωργία, Αναπλ. Υπεύθυνη Κ.Π.Ε Σικυωνίων

11:00 – 11:30         «Η Διαθεματική Προσέγγιση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Αβραμόπουλος Αβραάμ, Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ

11:30 – 12:00        «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και kidsathletics – Ενσωμάτωση καινοτόμων δράσεων σε προγρ/τα Π.Ε.», Αυγερινός Κωνσταντίνος, Μέλος  Π.Ο. ΚΠΕ

12:00 – 12:30      Διάλειμμα

12:30 – 13:00      Μετάβαση στη Στυμφαλία με ενδιάμεση στάση – επίσκεψη σε οινοποιείο βιολογικής καλλιέργειας της περιοχής.

13:00 – 15:30      Υλοποίηση του σχετικού προγράμματος   του ΚΠΕ για τον υγρότοπο της Στυμφαλίας με επίσκεψη στο Μουσείο περιβάλλοντος και παραδοσιακών επαγγελμάτων της Στυμφαλίας (Π.Ι.Ο.Π) από την Π.Ο. του ΚΠΕ.

15:30 – 17:00    Γεύμα

17:00 – 18:30    Βιωματικά εργαστήρια από τους συνεργαζόμενους υπευθύνους Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης  της Β/θμιας εκπαίδευσης Γ’,Δ΄ Αθήνας, &Α/θμιας εκπαίδευσης Γ’,Δ΄ Αθήνας

18:30 – 19:00    Συζήτηση,Αξιολόγηση της ημερίδας – Διερεύνηση μελλοντικών αναγκών, Λήξη ημερίδας.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

  • Ø ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΥΠΕΥΘ. ΚΠΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
  • Ø ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡ. ΥΠΕΥΘ. ΚΠΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
  • Ø ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ ΜΕΛΟΣ Π.Ο. ΚΠΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
  • Ø ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ο. ΚΠΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
  • Ø ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ο. ΚΠΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
  • Ø ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Β/ΘΜΙΑΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ
  • Ø ΕΛΕΝΗ ΝΙΑΡΧΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Α/ΘΜΙΑΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ
  • Ø ΙΩΑΝΝΑ ΝΤΙΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Β/ΘΜΙΑΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ
  • Ø ΝΙΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Α/ΘΜΙΑΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ

Το ΚΠΕ Σικυωνίων θα αναρτήσει στον Δικτυακό του τόπο, το εκπαιδευτικό υλικό που θα παραδοθεί από τους επιμορφωτές.

 

 

 

 

 

 
 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ Κ.Π.Ε.

 

 

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μαθ/κός – Πληρ/κός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

κατάλογος