Σχετ: Υ.Α. 127856/Γ7-29/11/06

               Υ.Α. 66272/Γ7/4-7-2005

               16545/04-12-2012 έγγραφο έγκρισης της Δ/νσης Δ.Ε. Γ΄  Αθήνας

               151990/Δ2/29-09-2015 έγγραφο του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

                 Στο πλαίσιο της προσπάθειας για διαρκή στήριξη των εκπαιδευτικών που υλοποιούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,  η Διεύθυνση Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας εγκρίνει την παράταση λειτουργίας  του Τοπικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΤΔΠΕ) με θέμα ''Σχολικοί  λαχανόκηποι: Καλλιεργώ  μέρος της τροφής μου'' για ένα σχολικό έτος ( 2015-16 ).

Σύμφωνα με τους στόχους του Δικτύου κατά την τριετή διάρκεια λειτουργίας του πραγματοποιήθηκαν μεταξύ άλλων: σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων και ημερίδων, με έμφαση στη βιωματική μάθηση ( εργασία στον κήπο) καθώς και επισκέψεις  σε χώρους που έχουν σχέση με την ανάπτυξη του Δικτύου. Δημιουργήθηκε επίσης ιστοσελίδα για την δημοσιοποίηση των δράσεων .

            Στόχος της φετινής χρονιάς είναι η δημιουργία συλλογικού εκπαιδευτικού πακέτου,

( με την μορφή ηλεκτρονικού τόμου)  που θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό, φύλλα εργασίας και ότι άλλο έχει παραχθεί κατά τα προηγούμενα τρία χρόνια λειτουργίας του Δικτύου καθώς και υλικό που θα παραχθεί κατά την παρούσα σχολική χρονιά. Οι συνάδελφοι που θα συμμετάσχουν στην συγγραφή του τόμου θα είναι συν-δημιουργοί και δικαιούχοι στο ISBN , εφόσον αυτό αποδοθεί στο έργο  από την Εθνική Βιβλιοθήκη.

 

Τροποποίηση συντονιστικής επιτροπής

Η συντονιστική επιτροπή αποτελείται πλέον από τους:

1. Ιωάννα Ντίνου , Υπεύθυνη Π.Ε. Γ΄ Δ/νσης Δ.Ε. Αθήνας ως Πρόεδρο.

2. Ελένη Νιάρχου , Υπεύθυνη Π.Ε. Γ΄ Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας ως Αντιπρόεδρο.

3. Ειρήνη Βαλλιανάτου, Συστηματικό Βοτανικό – Φυτοκοινωνιολόγο

    Προϊσταμένη Βοτανικού κήπου  Ι. & Α.Ν. Διομήδους

4.Δήμητρα Μπία  ΠΕ 70 Αναπληρώτρια Υπεύθυνη  Κ.Π.Ε. Λαυρίου

και

5.Βασιλική Κόντου Δασολόγο  Αναπληρώτρια Υπεύθυνη  Κ.Π.Ε.  Ελευσίνας.

Παραμονή στο δίκτυο και νέες αιτήσεις

Τα σχολεία που επιθυμούν να παραμείνουν στο δίκτυο και τα σχολεία που επιθυμούν να ενταχθούν για πρώτη σχολική χρονιά  παρακαλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να  την αποστείλουν την ηλεκτρονική διεύθυνση  grafeioperivalgath@gmail.com  

Πληροφορίες για το δίκτυο μπορείτε επίσης να βρείτε στην  ιστοσελίδα  :http://sxolikoilaxanokipoi.blogspot.gr/

                                              

 

κατάλογος

 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ:  aithsh_symmetoxis

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

στo Τοπικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:

''Σχολικοί  λαχανόκηποι: Καλλιεργώ  μέρος της τροφής μου''

Παρακαλώ σημειώστε με 

Παραμονή στο δίκτυο :

Νέα Αίτηση :

Στοιχεία Σχολείου

Σχολείο:

Ταχ. Διεύθυνση (οδός, αρ, Τ.Κ, Δήμος):

Τηλ:

FAX:

E-mail:

 

Στοιχεία εκπαιδευτικών ( προσθέστε γραμμές εάν χρειάζονται).

α/α

Ονοματεπώνυμο

Ειδ.

E-mail (προσωπικό)

Τηλ. Επικ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τάξεις:

 

Αριθμός μαθητών:

 

 

 

Ποιο είναι το θέμα του προγράμματος Π.Ε που θα υλοποιήσετε την τρέχουσα σχολική χρονιά;

 

Θέμα: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Συμμετέχετε την τρέχουσα χρονιά σε άλλο δίκτυο;

ΝΑΙ

 

 

    ΟΧΙ

 

 

Αν ΝΑΙ, σε ποιο/α δίκτυο/α;

1.………………………………………………      

2.………………………………………………

Ημερομηνία: ………………………………………………………………………………

 

Επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην συγγραφή ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού τόμου , σχετικού με τις εργασίες που έχετε κάνει στο πλαίσιο της συμμετοχής σας στο Δίκτυο;

                                                         

ΝΑΙ

 

 

    ΟΧΙ

 

                                                

Οι εκπαιδευτικοί                                                                               Ο Διευθυντής του Σχολείου                                                        

                         

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                       (Ονομ/νυμο, σφραγίδα)