Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης  (ΟΕΑ),  Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, από το 1990 - έτος ίδρυσής της- μέχρι σήμερα, και  στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της, υλοποιεί συστηματικά εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κυρίως στην Αττική, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα.

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την προώθηση της ανακύκλωσης στα σχολεία, υλοποιεί πρόγραμμα ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης στα σχολεία. Ανακύκλωση – Αλλάζοντας Συμπεριφορές …..Αλλάζουμε το μέλλον.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσίαση οπτικοακουστικού υλικού από συνεργάτες της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης. Στην παρουσίαση συμμετέχουν ενεργά οι μαθητές απαντώντας και θέτοντας ερωτήσεις αλλά και εκφράζοντας τη γνώμη τους. Το περιεχόμενο της παρουσίασης, συνοπτικά, περιλαμβάνει την παρουσίαση των προβλημάτων, που προκύπτουν στο αστικό και φυσικό περιβάλλον από τη μη ορθή διαχείριση των απορριμμάτων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται βασικές έννοιες όπως η πρόληψη, η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση, καθώς και οι πρακτικές εφαρμογές αυτών. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στη λειτουργία του συστήματος ανακύκλωσης συσκευασιών και παρουσιάζονται υλικά που μπορούν να τοποθετηθούν μέσα στους μπλε κάδους, αλλά και ο τρόπος που μπορούν οι μαθητές και οι οικογένειες τους να συμμετέχουν σωστά και ολοκληρωμένα στην ανακύκλωση συσκευασιών.

Στόχος αυτής της δράσης είναι οι μαθητές να αποκτήσουν ολοκληρωμένη εικόνα για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Να αντιληφθούν το ρόλο τους στη διαχείριση των απορριμμάτων και να αναπτύξουν δεξιότητες, ώστε να συμμετέχουν σωστά και ολοκληρωμένα στα προγράμματα ανακύκλωσης, που υλοποιούνται από το σχολείο ή το δήμο τους.

Κάθε εκπαιδευτική παρουσίαση διαρκεί μια διδακτική ώρα (40-45΄) και  πραγματοποιείται σε κατάλληλο χώρο του σχολείου (αίθουσα εκδηλώσεων ή σχολική αίθουσα), κατόπιν συνεννόησης με τη Διεύθυνση του σχολείου.
 
Επισημαίνεται ότι, για την υλοποίηση του ανωτέρω εκπαιδευτικού προγράμματος δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους μαθητές ή/και το σχολείο.
 
Το πρόγραμμα αφορά τους Δήμους Αιγάλεω και Πετρούπολης.

Μαμάη 3
10440 Αθήνα
Τηλ. 2108224481
www.ecorec.gr