Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Γραφείο Περιβαλλοντικής συνεχίζει και για την σχολική χρονιά 2019-20. Στεγαζόμαστε πλέον στην Διεύθυνση Β/θμιας στην οδό Αρκαδίας.

Εργο μας, η  και  οργανωσιακή υποστήριξη των περιβαλλοντικών προγραμμάτων, η επιμόρφωση  μέσω ημερίδων, σεμιναρίων κλπ, και κυρίως  η  βοήθεια στον σχεδιασμό τουδικού σας περιβαλλοντικού  προγράμματος, η συνεργασία σε όλα τα στάδια υλοποίησ'ης του, οι  ενημερωτικές επισκέψεις  στο Σχολείο, η  συμμετοχή σε συνάντηση με την περιβαλλοντική σας ομάδα εφόσον το επιθυμείτε,η οργάνωση δράσεων που στόχο έχουν την προστασία του περιβάλλοντος μέσα από απλές καθημερινές αλλαγές και γενικότερα  την στήριξη του προσωπικού σας δημιουργικού δυναμικού. 

 

Καλή και δημιουργική χρονιά με πολλές περιβαλλοντικές δράσεις ! 

 

Ιωάννα Ντίνου 

Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής 

20181203_123517