Η παρουσίαση της Δράσης Πράσινη Δευτέρα στο Ιδρυτικό Σεμινάριο των Δικτύων για τους Σχολικούς Κήπους. Η παρουσίαση περιέχει ενεργούς συνδέσμους που μπορούν να σας οδηγήσουν σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο των διατροφικών μας επιλογών στο περιβάλλον, στην κλιματική αλλαγή, στην υγεία, στις συνθήκες που εκτρέφονται και θανατώνονται τα ζώα που αποτελούν τροφή γθα τον άνθρωπο, για την σύνδεση της καταστροφής της βιοπικοιλότητας με τις επιδημίες και την πανδημία του Covid 19

Ιωάννα Ντίνου 

Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

20200810_122956