Από το ΔΙΑΖΩΜΑ:
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια» αποτελεί πρόταση από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης Βόρειας Εύβοιας προκειμένου:
- είτε να αξιοποιηθεί στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων και συγκεκριμένα στις Θεματικές:
Φροντίζω το Περιβάλλον (Οικολογία – Παγκόσμια και τοπική Φυσική κληρονομιά, Φυσικές
καταστροφές. Πολιτική Προστασία, Παγκόσμια και τοπική Πολιτιστική Κληρονομιά) και
Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ-Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη (Εθελοντισμός)
- είτε να υλοποιηθεί ως αυτόνομο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Π/θμιας (Δημοτικά) και της Δ/θμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια)
των σχολικών μονάδων όλης της Ελλάδας, σε ελληνόγλωσσες σχολικές μονάδες του εξωτερικού
και ιδιαίτερα στους μαθητές/τριες των σχολικών μονάδων της Βόρειας Εύβοιας.
Σκοπός
Η συνειδητοποίηση της αξίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος για έναν τόπο καθώς
και της εθελοντικής προσφοράς με στόχο την αειφορία και η συνεργασία σχολείων με τα
σχολεία της Βόρειας Εύβοιας
Στόχοι
Επιδιώκεται οι μαθητές/τριες:
- να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα προστασίας του φυσικού και του πολιτιστικού
περιβάλλοντος
- να ενημερωθούν για τις δυνατότητες του τόπου τους με τη συμβολή ειδικών και στη
συνέχεια να τον προβάλουν και να τον αναδείξουν αξιοποιώντας τα ψηφιακά μέσα
επικοινωνίας
- να ανοίξουν διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας με τους μαθητές/τριες των
σχολικών μονάδων της Βόρειας Εύβοιας, ο τόπος των οποίων επλήγη από τις
καταστροφικές πυρκαγιές, με την αξιοποίηση των Δικτύων ή άλλων επιλογών
- να επισκεφτούν τη Βόρεια Εύβοια και να βιώσουν εμπειρίες μοναδικές
- να συνειδητοποιήσουν την αξία του εθελοντισμού για την επίτευξη της αειφορίας
- να μετουσιώσουν τα αρνητικά συναισθήματά τους από τις τραγικές συνέπειες των
πυρκαγιών, σε ευφάνταστες δημιουργίες που θα συγκινούν, θα προβληματίζουν, θα
εμπνέουν
Ενδεικτικές προτεινόμενες δραστηριότητες:
1/ Οι μαθητές/τριες «υιοθετούν»
- δημιουργήματα του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (π.χ. υδροβιότοπους,
καταρράκτες, φαράγγια, ποτάμια, λίμνες, πέτρινα γεφύρια)
- μνημεία της αρχαιότητας αλλά και σύγχρονα
- την πανίδα ή/και τη χλωρίδα του τόπου τους
- παραδοσιακούς οικισμούς
- παραδοσιακά επαγγέλματα, τραγούδια, έθιμα, παραδοσιακές φορεσιές, παραδοσιακή
κουζίνα
- τοπικά προϊόντα
αναζητούν πληροφορίες, προσκαλούν ειδικούς από φορείς, οργανώσεις, σωματεία, ιδρύματα,
εκδοτικούς οίκους για περισσότερη εμβάθυνση και επίλυση αποριών και αφηγούνται τις
ιστορίες αυτών που έχουν «υιοθετήσει» προβάλλοντάς τα με τη μορφή βίντεο, ψηφιακών
αφηγήσεων, αφισών, εντύπων, ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών μηνυμάτων, κωμικογραφημάτων,
ζωγραφικών δημιουργιών, άρθρων στον τοπικό έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο, ψηφιακών
εκπαιδευτικών παιχνιδιών, κινητών μουσείων ενημέρωσης (banners) καινοτόμων πολιτιστικών
προϊόντων από εικονικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο του σχολικού συνεταιρισμού. Οι δημιουργίες
μπορεί να είναι εκτός από την ελληνική και σε άλλες ξένες γλώσσες.
2/ Τα σχολεία δημιουργούν δίκτυα με την αρωγή των υπευθύνων σχολικών δραστηριοτήτων και
οι μαθητές/τριές τους, μοιράζονται τους προβληματισμούς τους από τις επιπτώσεις της
κλιματικής κρίσης καθώς και τις δημιουργίες τους είτε διαδικτυακά είτε δια ζώσης με την
υλοποίηση εκδρομής. Το δίκτυο καλό είναι να περιλαμβάνει και σχολεία της Βόρειας Εύβοιας
προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές της περιοχής να προβάλλουν τον τόπο τους και
να παρουσιάσουν τα συναισθήματα που βίωσαν από τις καταστροφικές επιπτώσεις της
πυρκαγιάς. Ενθαρρύνεται η διενέργεια σχολικής εκδρομής στην περιοχή.
3/ Ομάδα μαθητών/τριών αναλαμβάνουν να ξεναγήσουν τους συμμαθητές τους ή μαθητές από
άλλα σχολεία, αλλά και την τοπική κοινωνία στα μνημεία της φύσης και του πολιτισμού του
τόπου τους.
4/ Οι μαθητικές δημιουργίες από κάθε σχολείο ή και από συνεργαζόμενα σχολεία
παρουσιάζονται σε εκδηλώσεις/παρουσιάσεις στο τέλος της σχολικής χρονιάς ή στο πλαίσιο
Διεθνών Ημερών (π.χ. Διεθνής Ημέρα Μητέρας Γης, Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής, Διεθνής
Ημέρα Δασών, Παγκόσμια Ημέρα Μέλισσας, Διεθνής Ημέρα Βιοποικιλότητας, Διεθνής Ημέρα
Γυναίκας της Υπαίθρου κ.λ.π.) συνδυαστικά
-με την πρόσκληση ειδικών που θα μιλήσουν για αυτό που θα αποτελεί το θέμα των
μαθητών/τριών
- με μια μουσική παράσταση από κάποιον καλλιτέχνη ή καλλιτεχνική ομάδα
κι όλο αυτό θα γνωστοποιείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σύνθημα:
«ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια».
5/ Τα σχολεία της Βόρειας Εύβοιας αλλά και αυτά που θα συνεργαστούν με τα σχολεία της
Βόρεια Εύβοιας μπορούν να αναρτούν τις μαθητικές δημιουργίες στην ψηφιακή πλατφόρμα
GENERATION E (Γενιά Εύβοια) που θα δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό.
Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα «ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια
Εύβοια» μπορούν να αξιοποιούν τις Βιβλιοθήκες Προγραμμάτων Καλλιέργειας Δεξιοτήτων ,
ειδικά τις προτεινόμενες δραστηριότητες της θεματικής ενότητας «Φροντίζω το περιβάλλον» και
τη δραστηριότητα «Εθελοντισμός» από τη θεματική ενότητα «Ενδιαφέρομαι και ενεργώ –
Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη».
Ενδεικτικός κατάλογος Φορέων για συνεργασίες:
1/Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ): https://www.eepf.gr
2/ Dog’s Voice: https://www.dogsvoice.gr/
3/ Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία: http://www.ornithologiki.gr
4/ Καρπός – Κέντρο εκπαιδευτικών δράσεων και διαπολιτισμικής επικοινωνίας:
http://www.karposontheweb.org/
5/ Οργάνωση Γη – Κέντρο της Γης: http://organizationearth.org/
6/ ActionAid: http://www.actionaid.gr/
7/ Greenpeace: http://www.greenpeace.org/greece/el/
8/ WWF Ελλάς: http://www.wwf.gr/
9/ Δεσμός – Μη κερδοσκοπική Εταιρεία με στόχο την αξιοποίηση κάθε είδους πλεονάσματος
αγαθών από επιχειρήσεις ή νοικοκυριά: http://desmos.org
10/ Πελίτι – Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με στόχο τη συλλογή και τη διατήρηση σπόρων για
λαχανικά, όσπρια, δημητριακά και τη δωρεάν διάδοσή τους στους αγρότες: www.peliti.gr
11/ Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ: https://www.wild-anima.gr/
12/ ΜΟm - Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας: https://el.mom.gr/
13/ Αρκτούρος: https://www.arcturos.gr/
14/Save a Greek stray- Οργάνωση για την προστασία των αδέσποτων ζώων στη χώρα:
https://saveagreekstray.org/el/about/activities/ekpaideytiko-programma-akoloy8wntas-enan-
tetrapodo-filo/
15/ Σωματείο Διάζωμα για την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων και τον σχεδιασμό καινοτόμων
ολιστικών προγραμμάτων πολιτιστικού τουρισμού: https://www.diazoma.gr / Εκπαιδευτική
πλατφόρμα Generation D: https://diazoma.gr/generationd/#/
16/ Πολιτιστικό Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη: http://www.laskaridisfoundation.org/ /
Εκπαιδευτικά προγράμματα: http://www.laskaridisfoundation.org/ekpaideytika-programmata-
2021-2022-2/
17/ Κέντρο Πολιτισμού ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: https://www.snfcc.org/ / Εκπαιδευτικά
προγράμματα: https://www.snfcc.org/kidsschools/parko-stayros-niarhos-viosimotita
Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Μαίρη Μπελογιάννη, καθηγήτρια φιλόλογο και
δρ. Αρχαιολογίας (στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 210-6518409, 6945-851474, e-mail:
margofiv@otenet.gr)
Συνημμένα:
1/ Κατάλογος με τις διεθνείς ημέρες που μπορούν να αξιοποιηθούν για την παρουσίαση των
μαθητικών δημιουργιών ή για εκδηλώσεις
2/ Ενδεικτικές προτάσεις για «υιοθεσία» (αφορά τα σχολεία της Βόρειας Εύβοιας)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΙΟΘΕΣΙΑ»

(αφορά τα σχολεία της Βόρειας Εύβοιας)

 

1/ Υδροβιότοποι [Λιβάρια, μικρό και μεγάλο, στα Κανατάδια Ιστιαίας]

2/ Καταρράκτες [Κρέμαση στις Αγδίνες, Δρυμώνας στις Ροβιές, στους Παπάδες, στο Δαφνοκούκι, στην Αιδηψό]

3/ Φαράγγια [Μπουλοβίναινας στην Αγία Άννα]

4/ Παραδοσιακά επαγγέλματα [ρητινοσυλλέκτης, βαρελάς, υλοτόμος, καρβουνοπαραγωγός]

5/ Παραδοσιακά προϊόντα    [σύκα Ταξιάρχη, βιολογικές ελιές Ροβιών, πλευρώτους Δίρφυς, μέλια, τοπικές ποικιλίες αμπελιών όπως το βραδυανό και η μαυροκουντούρα]

6/ Το οικοσύστημα του όρους Δίρφυς

7/ Πέτρινα γεφύρια [της Κουβέλας, του Αγίου Σπυρίδωνα, Στράφοι κοντά στην Αγία Άννα]

8/Εκκλησίες – Μοναστήρια

1/ Αγίου Ιωάννη Ρώσου (Προκόπι)                      

αρχείο λήψης

2/ Παναγία Ντινιούς (κοντά στην Ιστιαία)

3/ Ιερά Μονή Οσίου Δαυίδ του Γέροντα (πρόποδες του βουνού Καβαλάρης) 

4/ Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Γαλατάκι (Λίμνη)

5/ Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Ηλιών Αιδηψού

6/ Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου (Ήλια)

9/ Μνημεία της αρχαιότητας

1/ Σπηλιά του Σύλλα στα Λουτρά Αιδηψού,

2/ Πύργος Αγίας Παρασκευής Αιδηψού [ενετικό μνημείο, στην αρχή της διαδρομής Αιδηψού – Πολυλόφου (Γουργούβιτσα),

3/ Μοναστήρι Άγιου Γεώργιου Ήλιων

4/ Άγιος Δημήτριος  στον Άγιο Αιδηψού 11ου αι.,

5/ Κάστρο Ωρεών, Ταύρος Ωρεών [γλυπτό προς τιμήν του Δημητρίου Πολιορκητή σήμερα βρίσκεται στον περίβολο της εκκλησίας των Ωρεών],

6/ η Παναγία της Θεοτόκου στα Γιάλτρα, Πύργος Ροβιών 13ου αι.,

7/ το εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου λίγα μέτρα από την παραλία του χωριού Πήλι,

8/ η αρχαία Κήρινθος. αρχαιολογικός χώρος  στην παραλία Κρύα Βρύση

10/ Αρτεμίσιο  (ναυμαχία 480 π.Χ.)

11/ Ο Πύργος του ποιητή Γ. Δροσίνη στις Γούβες [εδώ ο ποιητής έγραψε το ποίημα «Μοιρολόι της Όμορφης» για την αγαπημένη του Ευμορφία Κόλλια, μια απλή χωριατοπούλα που αποτέλεσε τον πρώτο έρωτα του ποιητή. Το έγραψε όταν έμαθε ότι την πάντρεψαν με το ζόρι με έναν ξυλέμπορο και ότι πέθανε από μαρασμό]

12/ Μουσεία

1/ Λαογραφικό (Ιστιαίας)

2/ Μουσείο Παλαιοντολογικών Ευρημάτων (Κερασιά)

3/ Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Κυνηγετικού Συλλόγου Ιστιαίας

4/ Λαογραφικό Μουσείο Αγίου Αιδηψού

5/ Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Λίμνης

6/ Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Αγροτικής Ζωής Αγίας Άννας

7/ Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισμού Προκοπίου

8/ Μουσείου του Δάσους (Προκόπι)

13/ Πανίδα (για παράδειγμα, δελφίνια, φώκιες, τσακάλια, κάστορες και πολλά άλλα)

14/ Χλωρίδα (για παράδειγμα, τσαπουρνιά, βελανιδιά, πλάτανος, κέδρος, αβγαριά, φλαμουριά, έλατο, φτελιά, λεύκα και άλλα πολλά) φ

15/ Ιαματικές πηγές  (Αιδηψός-Θέρμαι Σύλλα, Ήλια, Λιχάδα)

16/ Οικισμοί παραδοσιακοί [Τσαπουρνιά, Γιάλτρα κ.ά.)

αρχείο λήψης