Κοκκινοπηλός-Ρωμαικό Υδραγωγείο-ΚΠΕ Φιλιππιάδας.

Από το σεμινάριο Γεωπεριβαλλοντικές διαδρομές και κλιματικές αλλαγές.

11040342_10205171825808575_151391896_n 01 Φιλιππιάδα_Ζηρός_Κοκκινοπηλός_Ρωμαϊκό Υρδαγωγείο 01 Φιλιππιάδα_Ζηρός_Κοκκινοπηλός_Ρωμαϊκό Υρδαγωγείο 04 Φιλιππιάδα_Ζηρός_Κοκκινοπηλός_Ρωμαϊκό Υρδαγωγείο 08 Φιλιππιάδα_Ζηρός_Κοκκινοπηλός_Ρωμαϊκό Υρδαγωγείο 15 Φιλιππιάδα_Ζηρός_Κοκκινοπηλός_Ρωμαϊκό Υρδαγωγείο 13 Φιλιππιάδα_Ζηρός_Κοκκινοπηλός_Ρωμαϊκό Υρδαγωγείο 11 Φιλιππιάδα_Ζηρός_Κοκκινοπηλός_Ρωμαϊκό Υρδαγωγείο 07 Φιλιππιάδα_Ζηρός_Κοκκινοπηλός_Ρωμαϊκό Υρδαγωγείο 19 Φιλιππιάδα_Ζηρός_Κοκκινοπηλός_Ρωμαϊκό Υρδαγωγείο 17 Φιλιππιάδα_Ζηρός_Κοκκινοπηλός_Ρωμαϊκό Υρδαγωγείο 14 Φιλιππιάδα_Ζηρός_Κοκκινοπηλός_Ρωμαϊκό Υρδαγωγείο 12 Φιλιππιάδα_Ζηρός_Κοκκινοπηλός_Ρωμαϊκό Υρδαγωγείο