Επιμορφωτικό Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας,με τίτλο «Μια ερευνητική υποδομή για την εκπαιδευτική κοινότητα», Τρίτη 15 Μαρτίου και Παρασκευή 15 Απριλίου 2022, ώρες 18.00-20.00

 

th

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Β΄και Γ΄Αθήνας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας, δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, προτίθεται να διοργανώσει εξ αποστάσεως Επιμορφωτικό  Σεμινάριο στις 15 Μαρτίου & 5 Απριλίου 2022, ώρες 18.00-20.00, με θέμα:

 

Το Επιμορφωτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά σε δύο φάσεις:

Α] πρώτο μέρος: Τρίτη 15 Μαρτίου 2022και ώρες 18.00-20.00

Β] δεύτερο μέρος: Παρασκευή  5 Απριλίουκαι ώρες 18.00-20.00

 

Περιγραφή του σεμιναρίου:

 

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται συχνά να εφαρμόσουν στη σχολική πράξη καινοτόμες προσεγγίσεις που προτείνονται από την εκπαιδευτική έρευνα, όπως τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων. Στις περισσότερες περιπτώσεις εφαρμόζουν αυτές τις καινοτομίες παθητικά, αποδεχόμενοι τα πιθανά μαθησιακά αποτελέσματα και δεν διερευνούν εις βάθος τον αντίκτυπό τους στη μαθησιακή διαδικασία.

  • Πώς θα μπορούσαν οι εκπαιδευτικοί να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο των προτεινόμενων προσεγγίσεων στη σχολική πράξη;
  • Πώς θα μπορούσαν να καταγράψουν τα μαθησιακά αποτελέσματα από την εφαρμογή τους;

Σε μία προσπάθεια να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα έχει σχεδιαστεί το πρόγραμμα «Μία Ερευνητική Υποδομή για την Εκπαιδευτική Κοινότητα» που φιλοδοξεί να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς στο να υλοποιήσουν μικρής ή και μεγαλύτερης κλίμακας ερευνητικές δράσεις στη διδακτική πράξη ώστε να αξιολογήσουν την επίτευξη των μαθησιακών στόχων των προτεινόμενων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων.

 

Το πρόγραμμα θα παρουσιαστεί σε δύο δίωρα εργαστήρια στις 15/3 και 15/4.

 

  • Στο πρώτο εργαστήριο, μέσα από 4 πρακτικές που έχουν ήδη υλοποιηθεί σε Ελληνικά Σχολεία, θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία διεξαγωγής μιας επιστημονικής έρευνας μικρής κλίμακας στην τάξη και το πώς τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας μπορούν να βελτιώσουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Στο τέλος του πρώτου εργαστηρίου θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να προετοιμάσουν τις δικές τους προτάσεις για την υλοποίηση αντίστοιχων ερευνών στις δικές τους τάξεις και να τις αποστείλουν στους φορείς διοργάνωσης.

 

  • Στο δεύτερο εργαστήριο, θα επιλεχθούν 6 προτάσεις από τις δημιουργίες των συμμετεχόντων και θα συζητηθούν αναλυτικά στην ολομέλεια ώστε να συνδιαμορφωθούν αντίστοιχες ερευνητικές εργασίες ακολουθώντας το μοντέλο των πρακτικών του πρώτου εργαστηρίου.

 

Το εργαστήριο προσφέρεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου Erasmus+ BRIST: Building a Research Infrastructure for School Teachers, το οποίο δημιουργεί τα απαραίτητα εργαλεία υποστήριξης των εκπαιδευτικών στην ερευνητική διαδικασία.

 

Το link της σύνδεσης θα αποσταλεί στο e-mail που θα δηλωθεί. Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 14/03/22 και ώρα 14.00 στην ηλεκτρονική φόρμα: https://forms.gle/UVAdZnjXJrrLZ3BY8

 

th

 

 

Συνημμένο: Ενδεικτικό Πρόγραμμα

 

18.00 – 18.10

Χαιρετισμοί - Εισαγωγή

18.10 – 18.30

Γρήγορης Μηλόπουλος (Ελληνογερμανική Αγωγή): «Δημιουργώντας μία Ερευνητική Υποδομή για την Εκπαιδευτική Κοινότητα»

18.30-18.50

Νεκτάριος Τσαγλιώτης (9ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου): «Οι εκπαιδευτικοί ως ερευνητές της πράξης τους: παραδείγματα έρευνας & ανάπτυξης εκπαιδευτικού περιεχομένου με βάση το σχολικό κήπο ως ένα ανοιχτό εργαστήριο δεξιοτήτων»

18.50 – 19.10

Τάκης Τσουμάκης (Ελληνογερμανική Αγωγή): «Στα Χνάρια του Γαλιλαίου: Ερευνώντας την επίδραση μιας πολυδιάστατης ανακαλυπτικής δραστηριότητας στη σχολική πραγματικότητα»

19.10-19.30

Χαρούλα Μαρίνου (Ελληνογερμανική Αγωγή): «Πώς επηρεάζουν οι ηλεκτρονικές συσκευές τη ζωή των εφήβων. Ένα μαθητικό συνέδριο δίνει το έναυσμα για την εισαγωγή της έρευνας στη σχολική τάξη»

19.30 -19.50

Παναγιώτα Αργύρη (Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης): «Η συμμετοχική έρευνα του πεδίου της βιομηχανίας ως μέσο επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικού»

19.50- 20.00

Συζήτηση και Ερωτήσεις