Ενημέρωση και πρόσκληση στα προγράμματα του ΚΠΕ-ΚΕΠΕΑ Λαυρίου των σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής για την σχολική χρονιά 2021-2022

 

Με βάση τις εγκυκλίους Φ11/154902/Δ7/30-11-2021 και Φ11/160010/Δ7/08-12-2021 το ΚΠΕ-ΚΕΠΕΑ Λαυρίου προσκαλεί τις σχολικές μονάδες της περιφερειακής διεύθυνσης Αττικής να συμμετάσχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα για το περιβάλλον και την αειφορία του έχει σχεδιάσει και υλοποιεί το ΚΠΕ.

Λαμβάνοντας υπόψη την ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 55254/10-9-2021 (ΦΕΚ 4187/Β-10.9.2021) που περιέχει τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, τα δια ζώσης προγράμματα του ΚΠΕ υλοποιούνται σε μεμονωμένα σχολικά τμήματα έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η μη ανάμειξη των τμημάτων και λαμβάνουν χώρα στο πεδίο, δηλαδή σε ανοιχτούς χώρους εκτός των εγκαταστάσεων του κέντρου. Συνεπώς, όλα τα προγράμματα του ΚΠΕ έχουν τροποποιηθεί εξαιτίας της πανδημίας καθώς βασικό μέλημα του κέντρου είναι η ασφάλεια μαθητών/μαθητριών και εκπαιδευτικών.

 Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, το ΚΠΕ Λαυρίου υλοποιεί δια ζώσης 8 μονοήμερα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατάλληλα προσαρμοσμένα στην ηλικία των παιδιών, και συγκεκριμένα:

Μονοήμερα προγράμματα

  1. ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ è Σχετικό με: την χλωρίδα Εθνικού Δρυμού Σουνίου  και την προστασίας της. Πεδίο: Εθνικός Δρυμός Σουνίου (περιβαλλοντικό μονοπάτι στο δάσος). Απευθύνεται σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.
  2. ΕΝΑ ΝΕΟ ΔΑΣΟΣ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ è Σχετικό με: την φυσική αναγέννηση έπειτα από δασική πυρκαγιά. Πεδίο: Εθνικός Δρυμός Σουνίου. Απευθύνεται σε μαθητές Ε’, Στ’ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.
  3. Ο ΔΡΟΜΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ  è Σχετικό με:  την νεοκλασική και βιομηχανική αρχιτεκτονική του Λαυρίου και την  τοπική ιστορία της πόλης. Πεδίο: η πόλη του Λαυρίου (αστικό περιβαλλοντικό μονοπάτι). Απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.
  4. στο δρόμο του μεταλλωρύχου è Σχετικό με: την βιομηχανική κληρονομιά και την αειφορική της διαχείριση. Πεδίο: το Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου. Απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.
  5. ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΟ è Σχετικό με: Διαχείριση απορριμμάτων, ανακύκλωση, κομποστοποίηση. Πεδίο: οι εξωτερικοί χώροι του ΚΠΕ. Απευθύνεται σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.
  6. ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ è Σχετικό με: το λιμάνι ως αναπτυξιακό μοχλό για την περιοχή, προβλήματα και προοπτικές του υπάρχοντος λιμανιού. Πεδίο: το λιμάνι και η πόλη του Λαυρίου (αστικό περιβαλλοντικό μονοπάτι). Απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.
  7. ΓΙΑΛΟ -  ΓΙΑΛΟ è Σχετικό με: το παράκτιο οικοσύστημα και την προστασία του, τις ανθρώπινες παρεμβάσεις στο τοπίο και το οικοσύστημα και την Posidonia oceanica. Πεδίο: το λιμανάκι της Ποσειδονίας (Πασά). Απευθύνεται σε μαθητές Ε’ και Στ’ Δημοτικού και Γυμνασίου.
  8. ΑΡΓΥΡΟΥ ΠΗΓΗ è Σχετικό με: αρχαία μεταλλουργία, εξοικονόμηση νερού στα αρχαία πλυντήρια, ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων. Πεδίο: Εθνικός Δρυμός Σουνίου, Σούριζα. Απευθύνεται σε μαθητές Ε’, Στ’ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

 

Είναι προφανές ότι οι μαθητές/μαθήτριες και οι συνοδοί εκπαιδευτικοί κάθε τμήματος που επισκέπτεται το ΚΠΕ θα πρέπει να τηρούν τα μέτρα αποφυγής διάδοσης του COVID-19 όπως αναφέρονται στις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ (ΦΕΚ 4187/Β-10.9.2021), με ευθύνη του σχολείου. Για να εξασφαλιστεί η μη ανάμειξη των τμημάτων ο μέγιστος αριθμός μαθητών και μαθητριών είναι 27 (ένα τμήμα).

Σε περίπτωση που μια σχολική επίσκεψη που έχει ήδη προγραμματιστεί σε συγκεκριμένη ημερομηνία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εξαιτίας κάποιου ειδικού ή γενικότερου λοκ-ντάουν ή δυσμενών καιρικών συνθηκών, είναι δυνατό να προσφερθούν τα παρακάτω εξ’ αποστάσεως προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που περιλαμβάνουν στοιχεία των υπαρχόντων δια ζώσης προγραμμάτων του ΚΠΕ. Οι θεματικές ενότητες που έχουν αναπτυχθεί ψηφιακά είναι οι ακόλουθες:

 

1)      Δάσος – προστατευόμενες περιοχές – απειλούμενα προς εξαφάνιση είδη

2)      Θάλασσα – παράκτιο οικοσύστημα – posidonia oceanica

3)      Διαχείριση απορριμμάτων 

4)      Ορυκτά και ορυχεία στη Λαυρεωτική

 

Με το έγγραφο αυτό προσκαλούνται οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν με το τμήμα τους σε κάποιο πρόγραμμα να υποβάλουν στους/στις υπεύθυνους/ες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων και Αγωγής Υγείας τις αιτήσεις τους μέχρι τις 23/12/2021. Οι δε υπεύθυνοι/ες θα πρέπει να προωθήσουν στο ΚΠΕ τις αιτήσεις των σχολικών μονάδων μέχρι τις 14/1/2022 και να τις συμπεριλάβουν σε συγκεντρωτικό πίνακα. Στην περίπτωση που σε κάποια διεύθυνση εκπαίδευσης η θέση του/της υπευθύνου είναι κενή, το σχολείο μπορεί να καταθέσει την αίτηση του ηλεκτρονικά στο μέιλ του ΚΠΕ Λαυρίου: kpelav@yahoo.gr

               

 

Αίτηση Σχολικής Ομάδας για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα Κ.Ε.ΠΕ.Α.

 

Προς το Κ.Ε.ΠΕ.Α. ………………………………………………………………………………………….

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ .………………………...................................................................

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ......................................................................................................

ΤΗΛ. ………………..                                  ΔΗΜΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ……….....….………….

 

Email ……………………………...…..……….......…………….

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ……...………………………………… ΠΕ/ΤΕ: ….

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ :

Ονοματεπώνυμο:…………………………………………. Ειδικότητα………….

Τηλ. Επικοινωνίας………………………………………… Τηλ. Κινητό ……………………………………….

Ηλ. Ταχυδρομείο………………………………………………………………………

 

ΣΥΝΟΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: (Ονοματεπώνυμο- Ειδικότητα)

1)      ……………………..…………………………………………….

2)      …………………………………………………………………….

3)      …………………………………………………………………….

 

Αριθμός μαθητών/τριών ……………………………………….                                   

ΙΩΑΝΝΑ ΝΤΙΝΟΥ

 

Παρακαλώ να δεχθείτε τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα του Κ.Ε.ΠΕ.Α. με θέμα: …………………….........................................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Διάρκεια προγράμματος:  Μονοήμερο     Διήμερο     Τριήμερο

 

Ο/Η Δ/ντής/τρια                                                                     Ο/Η Αιτών

                                                             Η Υπεύθυνη του ΚΠΕ Λαυρίου

 

Μαρία Καγιάφα