κατάλογος

Νέο Δίκτυο ΠΕ: «Η πολιτιστική κληρονομιά ως εργαλείο για την αειφόρο εκπαίδευση»

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλίππων Καβάλας σχεδιάζει την ίδρυση εθνικού θεματικού δικτύου με τίτλο: «Η πολιτιστική κληρονομιά ως εργαλείο για την αειφόρο εκπαίδευση».

Η γνωριμία των μαθητών με την πολιτιστική μας κληρονομιά και την ανθρώπινη παρουσία διαχρονικά μπορεί να συμβάλλει στην κατανόηση και αξιοποίησης της προς όφελος της τοπικής αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας.

Οι μαθητικές ομάδες, καλούνται να μελετήσουν την κουλτούρα της τοπικής τους κοινότητας, με οδηγό τα μουσεία, τα μνημεία,  τους υπαίθριους αρχαιολογικούς και προϊστορικούς χώρους, ώστε να αντιληφθούν τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον μέσα από το πέρασμα των αιώνων. Άλλωστε, η γενικότερη προβληματική του δικτύου ευνοεί το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία.

Ως καταληκτική ημερομηνία δήλωσης ενδιαφέροντος τίθεται η 15/10/2013.

Οι συνεργαζόμενες σχολικές μονάδες θα υποστηριχθούν με άφθονο και ποικίλο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο έχει παραχθεί από το ΚΔΜΠΑ Φιλίππων ειδικά για την ευρύτερη περιοχή των Φιλίππων. Το υλικό αυτό μπορεί εύκολα να τροποποιηθεί και να προσαρμοστεί στην κατά τόπους πολιτιστική κληρονομιά, με την υποστήριξη και τη βοήθεια της Συντονιστικής και Παιδαγωγικής ομάδας του Δικτύου.

Επίσης, προβλέπετε η υλοποίηση τουλάχιστο 2 σεμιναρίων με τη διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τις εμπλεκόμενες σχολικές μονάδες.

Ειδικότεροι στόχοι του Δικτύου

Με οδηγό τη πολιτισμική κληρονομιά μιας περιοχής και σε συνδυασμό με ποικίλες δραστηριότητες αλλά και με συνεχή-αδιάκοπη προσπάθεια, θα επιδιώκεται μεταξύ άλλων :

  • η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών και κατ’ επέκταση της τοπικής κοινωνίας, για τις αξίες, τα αποθέματα και τη σημαντικότητα του πολιτισμικού μας περιβάλλοντος,
  • η ανάδειξη της σχέσης της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος,
  • η ενεργό συμμετοχή των μαθητών, μέσα από προσιτές και εύκολες περιβαλλοντικές δραστηριότητες, που μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα και γύρω από το σχολείο τους,
  • η δημιουργία κινήτρων, μέσων και μηχανισμών για τη σταδιακή βελτίωση του τοπικού περιβάλλοντος -του περίγυρού μας-, με τη συνδρομή και συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των φορέων της περιοχής αλλά και της εθελοντικής εργασίας όλων μας,
  • η αλλαγή των παραδοσιακών στάσεων και αντιλήψεων στον ευρύτερο κοινωνικό ιστό, ως προς το περιβάλλον, την προστασία, την ανάδειξη και τη βιώσιμη ανάπτυξη,
  • η ανάπτυξη της συνεργατικότητας και η διαμόρφωση συλλογικής ταυτότητας,
  • η κατανόηση της έννοιας «ολιστική θεώρηση» (το περιβάλλον ως όλον – που εκτός των άλλων περιλαμβάνει το πολιτιστικό και αισθητικό), καθώς και της αναγκαιότητας ένταξής της στην περιβαλλοντική αγωγή,
  • η ανάπτυξη της επικοινωνίας μεταξύ των σχολικών μονάδων
  • η καλλιέργεια αξιών στους νέους, που θα συμβάλει στην ανάπτυξη θετικών στάσεων και συμμετοχικών συμπεριφορών και τη διαμόρφωση μελλοντικής υπεύθυνης στάσης ενεργού πολίτη για την προστασία της οικολογικής ισορροπίας.

Τις Θεματικές Ενότητες, Ενδεικτική Θεματολογία του Δικτύου και τα Έντυπα των αιτήσεων θα βρείτε εδώ.