Σύμφωνα με την παράγραφο 1.5 (Ολοκλήρωση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων – Βεβαιώσεις Υλοποίησης Προγράμματος) του εγγράφου υπ’ αρ. πρωτ. 163790/Γ7/31-10-2013 της Διεύθυνσης ΣΕΠΕΔ του ΥΠΑΙΘ “Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων έκαστης σχολικής μονάδας, ο Διευθυντής της ενημερώνει εγγράφως τον/τους Υπεύθυνο/ους Σχολικών Δραστηριοτήτων και τους Υπευθύνους ΚΕΣΥΠ για την ολοκλήρωση ή μη των προγραμμάτων του σχολείου σύμφωνα με το Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος που είχε υποβληθεί στην αρχή του σχολικού έτους. Στη συνέχεια λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω ενημέρωση χορηγείται Βεβαίωση Υλοποίησης Προγράμματος με τις υπογραφές του Διευθυντή Εκπ/σης και του Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων/ΚΕΣΥΠ”. Βάσει των παραπάνω παρακαλούνται:

α) Οι Διευθυντές/-τριες, των Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Γ’ Αθήνας να συμπληρώσουν το αργότερο μέχρι την Δευτέρα  16 Ιουνίου 2014 την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα καταγραφής ολοκλήρωσης  προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης :     http://tinyurl.com/l6rfhazπου υλοποιήθηκε στη σχολική τους μονάδα κατά το τρέχον σχολικό έτος 2013-2014.

H συμπλήρωση των πεδίων της φόρμας να γίνει με κεφαλαία γράμματα.

Για κάθε ένα πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων να συμπληρωθεί ξεχωριστή φόρμα.

Επισημαίνεται ότι κάθε εκπαιδευτικός της Β/θμιας Εκπ/σης μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε 2 προγράμματα.

β) Oι εκπαιδευτικοί των  Σχολείων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Γ’ Αθήνας, που έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής και εκπόνησαν πρόγραμμα Περιβαλλοντικής αγωγής κατά το τρέχον σχολικό έτος (2013-2014) ως συντονιστές να συμπληρώσουν την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα- απολογιστικό ερωτηματολόγιο, http://tiny.cc/7u9hgx το αργότερο μέχρι την ΔΕΥΤΈΡΑ  16 ΙΟΥΝΙΟΥ  2014.

 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: APOLOGISTIKA_2013_14

ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ:veveosi_1

dentrakia_megali