Πρόκειται για το εθνικό σκέλος του  Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Myclassroomplayssustainably: 1stSAMEWORLDEuropeanContestforGoodPracticesinEnvironmentalSustainabilityEducation  που διενεργείται στο πλαίσιο  προγράμματος SAME WORLD (www.sameworld.eu).

                          

κατάλογος

                        

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από όλη την Ευρώπη και σε Εθνικό Επίπεδο διενεργείται από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ». Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εκπαιδευτικών πρακτικών είναι η 18η Μαΐου 2017.  

 

Το βραβείο για τη νικήτρια ομάδα του διαγωνισμού σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο είναι ένα τετραήμερο ταξίδι στην πόλη Sintra της Πορτογαλίας, τον Οκτώβριο του 2017, με πλήρη κάλυψη των εξόδων (μετακίνηση, διαμονή και γεύματα), συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής της ομάδας στην 3η Διεθνή Συνάντηση του προγράμματος SAME WORLD.

 

Η υποβολή των πρακτικών γίνεται μέσω του Πανελλήνιου Αποθετηρίου Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών “Φωτόδεντρο - Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές”, στη διεύθυνση http://photodentro.edu.gr/oep/, με τον λογαριασμό Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (@sch.gr) που διαθέτουν οι Εκπαιδευτικοί.

 

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο του διαγωνισμού και να κατεβάσετε τα σχετικά έγγραφα (κείμενο διαγωνισμού και φόρμα υποβολής) από εδώ:http://photodentro.edu.gr/oep/sameworldcontest_gr.html

Στο παρόν μήνυμα επισυνάπτονται τα έγγραφα του διαγωνισμού προς διευκόλυνσή σας.

 

Μοιραστείτε ελεύθερα την πρόσκληση συμμετοχής στο Διαγωνισμό! Κοινοποιείστε την όπου κρίνετε σκόπιμο και προσκαλέστε συναδέλφους σας να καταθέσουν την εμπειρία τους και τις εκπαιδευτικές πρακτικές τους!