Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του 3ου Γυμνασίου Καματερού
Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Β.Φράγκος,Π. Θεοδωρίδου

Ποικίλο όρος:ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΝΙΔΑ

κατάλογος