Σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρανεστίου Δράμας θα  προχωρήσει στη συνέχιση λειτουργίας του Εθνικού Θεματικού Δικτύου που συντονίζει με  τίτλο:  «ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΖΩΗ  ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» για επόμενη τριετία 2017-2020

κατάλογος

Μέσω του  δικτύου αυτού, οι μαθητές /τριες θα έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με θέματα που αφορούν το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, να ενημερωθούν σχετικά με την ιστορία του τόπου, τις κατά τόπους παραδόσεις, να ανταλλάξουν απόψεις, εμπειρίες και πληροφορίες, να υιοθετήσουν στάσεις και συμπεριφορές με κατεύθυνση τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προαγωγή της ποιότητας ζωής τους. Επίσης, οι μαθητές/τριες θα έρθουν σε  άμεση επαφή με τη φύση και θα βιώσουν προσωπικές εμπειρίες έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθούν για το περιβάλλον και να γίνουν υπεύθυνοι, περιβαλλοντικά ενήμεροι και ενεργοί αυριανοί πολίτες με εργαλείο την  εκτός των θυρών (outdoor) εκπαίδευση που συνιστά το πλαίσιο, τη βιωματική εκπαίδευση που αποτελεί τη μέθοδο και την  περιβαλλοντική εκπαίδευση που προσφέρει τις βασικές έννοιες και δεξιότητες για τη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών.

Καλούμε όσες σχολικές μονάδες επιθυμούν να συμμετέχουν στο δίκτυό μας για πρώτη φορά ή να ανανεώσουν τη συμμετοχή τους, να μας στείλουν την αίτηση συμμετοχής και το πρωτόκολλο συνεργασίας που ακολουθούν, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα με το γνήσιο της υπογραφής το αργότερο μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2017.

Τα έντυπα αυτά θα πρέπει να σταλούν εις διπλούν ταχυδρομικά στο ΚΠΕ Παρανεστίου (ΚΠΕ Παρανεστίου, Παρανέστι Τ.Κ. 66035, Δράμα) ή ηλεκτρονικά σκαναρισμένα και υπογεγραμμένα στη διεύθυνση kpe-paran@sch.gr. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 2524021005.

Για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ:paranesti