Σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ.: 79895/Δ7 24-06-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ Σας πληροφορούμε ότι για το τρέχον σχολικό έτος ο Απολογισμός των Προγραμμάτων ΣχολικώνΔραστηριοτήτωνθα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις.

 Στην Α’ Φάση με καταληκτική ημερομηνία αποστολής στοιχείων τη 8η Ιουλίου 2020 και στη Β΄ Φάση με καταληκτική ημερομηνία αποστολής στοιχείων την 21η Νοεμβρίου 2020.
Ειδικότερα:
Ενόψει της λήξης του σχολικού έτους 2019-2020 και δυνάμει της με αρ. πρωτ. 79827/ΓΔ4/24-06- 2020 εγκυκλίου με θέμα: «Επέκταση χρόνου υλοποίησης των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων» στην στήλη M «Ολοκλήρωση Προγράμματος» των συνημμένων αρχείων δηλώνεται η ολοκλήρωση ή μη του προγράμματος έως τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, επιλέγοντας στο σχετικό πεδίο «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ».

Εάν προτίθεστε να ολοκληρώσετε το πρόγραμμα μέχρι τον Οκτώβριο 2020 παρακαλώ να το δηλώσετε με ένα απλό email στο iodinou@gmail.com , και θα συμπληρώσετε την φόρμα των απολογιστικών με την ολοκλήρωση του προγράμματος.

 

Η καταχώριση των στοιχείων θα γίνει:

 

https://drive.google.com/file/d/1kc1N9f5ogpnTZt30Vbd5PYY8lf5yDdpa/view?usp=sharing

 

 

Credits: Filareti Kalomenoidou

Για την ορθή καταχώριση των στοιχείων στον  ανωτέρω πίνακα, παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη τις παρακάτω οδηγίες:

1. Στις στήλες: B «ΠΔΕ», C «Διεύθυνση Εκπαίδευσης», E «Τύπος σχολικής μονάδας», H «Θεματική ενότητα προγράμματος», I «Αριθμός μαθητών/τριών», J «Αριθμός

μαθητών/τριών που συμμετέχουν μόνο σε αυτό το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής

Εκπαίδευσης», K «Αριθμός εκπαιδευτικών», L «Αριθμός εκπαιδευτικών που συμμετέχουν μόνο σε αυτό το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», M «Ολοκλήρωση προγράμματος», N «Διάρκεια προγράμματος», O «Παρουσίαση προγράμματος», P «Αριθμός εκπαιδευτικών επισκέψεων μαθητών/τριών», Q «Αριθμός επισκέψεων ειδικών στο σχολείο» R «Ενημέρωση/επίσκεψη Υπεύθυνου/ης Π.Ε./Σ.Δ. στο σχολείο», S «Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε ΚΠΕ», Τ «Συμμετοχή σε Θεματικό Δίκτυο» έχουν δημιουργηθεί λίστες με τα προς επιλογή στοιχεία.

Ως εκ τούτου, αρκεί να επιλέξετε μία απάντηση από τις αναπτυσσόμενες λίστες.

2. Στη στήλη D «Κωδικός σχολικής μονάδας» καταχωρίζετε τον επταψήφιο κωδικό ΥΠΑΙΘ του σχολείου (π.χ. 9520672).

3. Στη στήλη F «Ονομασία σχολικής μονάδας» καταχωρίζετε την επωνυμία του σχολείου, όπως αυτή είναι καταγεγραμμένη στο πληροφοριακό σύστημα Myschool.

4. Εφιστάται η προσοχή σας στα εξής:

α. Στη στήλη I «Αριθμός μαθητών/τριών» καταχωρίζετε τον συνολικό αριθμό

μαθητών/τριών που συμμετείχαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, ανεξάρτητα από το αν οι ίδιοι/ες μαθητές/τριες συμμετείχαν και σε άλλα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

β. Στη στήλη J «Αριθμός μαθητών/τριών που συμμετέχουν μόνο σε αυτό το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» καταχωρίζεται ο αριθμός των μαθητών/τριών που συμμετείχε αποκλειστικά και μόνο στο συγκεκριμένο πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (για παράδειγμα, αν 50 μαθητές/τριες συμμετείχαν στο πρόγραμμα και οι 20 από αυτούς συμμετείχαν και σε άλλο πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τότε στη στήλη J συμπληρώνετε 30).

γ. Στη στήλη K «Αριθμός εκπαιδευτικών» καταχωρίζετε τον συνολικό αριθμό εκπαιδευτικών που υλοποίησαν το πρόγραμμα, ανεξάρτητα από το αν οι ίδιοι/ες εκπαιδευτικοί υλοποίησαν και άλλα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

δ. Στη στήλη L «Αριθμός εκπαιδευτικών που συμμετέχουν μόνο σε αυτό το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» καταχωρίζεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών που υλοποίησε αποκλειστικά και μόνο το συγκεκριμένο πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

 

     Η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Ιωάννα Ντίνου 

                                                                                                                                            Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης

 

                                                                                                                                               Αθανάσιος Αλεξόπουλος