Το ΚΠΕ Λαυρίου προσαρμοζόμενο στις δύσκολες και αχαρτογράφητες συνθήκες της εποχής της πανδημίας, ενημερώνει την εκπαιδευτική κοινότητα του νομού μας ότι προτίθεται να προσφέρει εξ’ αποστάσεως προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που βασίζονται αλλά δεν εξαντλούνται στα υπάρχοντα δια ζώσης προγράμματα του ΚΠΕ, στις εξής θεματικές ενότητες:

 

1)      Δάσος – προστατευόμενες περιοχές – απειλούμενα προς εξαφάνιση είδη

2)      Θάλασσα – παράκτιο οικοσύστημα – posidonia oceanica

3)      Διαχείριση απορριμμάτων

 

Τα προγράμματα απευθύνονται σε μαθητές τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και είναι διάρκειας 2-3 ωρών μέσω κάποιας πλατφόρμας σύγχρονης εκπαίδευσης (το πιθανότερο webex με το οποίο πλέον είναι εξοικειωμένη η εκπαιδευτική κοινότητα). Αποτελούνται από θεωρητικό μέρος (ppt) και παιγνιώδεις δραστηριότητες ή μελέτη περίπτωσης και μπορεί να απευθύνονται στο σύνολο των μαθητών ή σε μικρότερες ομάδες με εξαγωγή συμπερασμάτων και τελική παρουσίαση στην ολομέλεια. Η συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης ή της ομάδας είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων στη σύνδεση.

Αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες που έχουν προκύψει κατά την σχολική αυτή χρονιά, είναι μέσα στις προθέσεις του ΚΠΕ η προσαρμογή όσον αφορά στον χρόνο και στη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος .

Με το έγγραφο αυτό προσκαλούνται οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται, (δίνοντας, ωστόσο, προτεραιότητα σε όσους εκπονούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά), να επικοινωνήσουν με το ΚΠΕ τηλεφωνικά καθώς και τον Υπεύθυνο ΠΕ της διεύθυνσης τους για να  δρομολογηθεί και να οργανωθεί η διαδικτυακή μας συνάντηση.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι το ψηφιοποιημένο υλικό των προγραμμάτων του ΚΠΕ είναι διαθέσιμο από τον ιστότοπο του ΚΠΕ Λαυρίου:

http://kpe-lavriou.att.sch.gr/

 

              

 

αρχείο λήψης

Η Υπεύθυνη του ΚΠΕ Λαυρίου

 

 

Μαρία Καγιάφα