Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Πανδημία!
Ενα ερωτηματολόγιο που απευθύνεται σε όλους τους/τις εκπαιδευτικούς φίλους/ες που ασχολήθηκαν, ασχολούνται ή σκοπεύουν να ασχοληθούν με προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Σε μια δύσκολη εκπαιδευτικά χρονιά τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης υπολειτούργησαν.
Συνωστισμός και παγκοσμιοποίηση είναι καθοριστικοί παράγοντες, στην μετατροπή μια μικρής επιδημικής εστίας σε πανδημία. Η κλιματική αλλαγή είναι είναι πρόσθετος παράγοντας. Η περιβαλλοντική υποβάθμιση και ο άρρωστος πλανήτης αποτελούν βασικές αιτίες της πανδημίας. Παράλληλα η πανδημία μας έκανε να θυμηθούμε ότι για τον περιορισμό της και την διατήρηση της ανοιχτής παγκόσμιας κοινωνίας θα πρέπει να βρούμε μια νέα ισορροπία, η οποία θα περιλαμβάνει αλλαγές στον τρόπο ζωής και περισσότερο σεβασμό στο περιβάλλον.
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι πιο απαραίτητη από κάθε άλλη φορά.

αρχείο λήψης

Σας καλούμε να συνεισφέρετε  σε μια αποτίμηση κατά πόσο η πανδημία επηρέασε την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και μια εκτίμηση κατά πόσο η Περιβαλλοντική εκπαίδευση μπορεί να συνεισφέρει στην δημιουργία περιβαλλοντικά ενημερωμένων μαθητών, μελλοντικών ενεργών πολιτών που θα αποτρέψουν την περαιτέρω υποβάθμιση της βιοποικιλότητας και θα καθυστερήσουν ή θα αποτρέψουν το ξέσπασμα μελλοντικών πανδημιών, προτείνοντας παράλληλα τρόπους δράσης.

 

Ερωτηματολόγιο αποτίμησης:   https://forms.gle/oifRptBmfvVkEAKJ8