Σας ενημερώνουμε ότι η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Β’/βάθμιας Εκπ/σης Ν.Ρεθύμνης διοργανώνει «Έκθεση δημιουργιών από ανακυκλώσιμα/«άχρηστα» υλικά», τέχνη από σκουπίδια (trashart, στο πλαίσιο του Δικτύου Π.Ε. «Φύση χωρίς Σκουπίδια».

Η Έκθεση θα γίνει στην Αθήνα, τέλος Οκτωβρίου-αρχές Νοεμβρίου (για την ακριβή ημερομηνία θα ενημερωθείτε με νεότερη επιστολή).

Σας επισυνάπτουμε τα σχετικά έγγραφα, τα οποία θα σας παρακαλούσαμε να προωθήσετε στα σχολεία της περιφέρεια σας.

Επίσης επισυνάπτεται το έγγραφο που έστειλε η Διεύθυνση Β’/βάθμιας Εκπ/σης Ν.Ρεθύμνης στο Υπουργείο Παιδείας, για την έγκριση της εκδήλωσης.

Σας ευχαριστούμε πολύ και σας ευχόμαστε καλό Πάσχα!

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

 

Χριστίνα Θεοδωρίκα

Υπεύθυνη Συντονισμού Δικτύου ΠΕ "Φύση χωρίς Σκουπίδια"

Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης

Τηλ: 210 3224944 (εσωτ:107), Φαξ: 210 3225285

E-mail: education@eepf.gr