ΘΕΜΑ: «Επιμορφωτικά σεμινάρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ΚΠΕ Ελευσίνας »

Σας ενημερώνουμε ότι το ΚΠΕ Ελευσίνας σχεδιάζει να πραγματοποιήσει δύο

διήμερα επιμορφωτικά σεμινάρια με θέματα:

 1.«Ελευσίνα, ζητήματα αειφορικής διαχείρισης αστικού περιβάλλοντος» στις  20-21/9/2013

2.«Παράκτια Ελευσίνα…Μια γειτονιά του Σαρωνικού», στις 4-5/10/2013

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα των σεμιναρίων.Σε κάθε σεμινάριο  θα συμμετέχουν 4 εκπαιδευτικοί από την Γ ΔΙ.ΔΕ Αθήνας. Θα δοθεί προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν επιμορφωθεί στο παρελθόν στην Περιβαλλοντική Εκπ/ση και μεταξύ αυτών με χρονοσήμανση άφιξης της αίτησης.Κάθε εκπ/κός μπορεί να υποβάλλει αίτηση μόνο για ένα σεμινάριο λόγω του περιορισμένου αριθμού των θέσεων.

Τρόπος υποβολής αίτησης: Στην ηλεκτρονική Δ/νση iodinou@gmail.com  .

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 9/9/2013

Τα ονόματα των τακτικών και αναπληρωματικών συμμετεχόντων θα αναρτηθούν στο           δικτυακό τόπο του Γραφείου Περιβαλλοντικής Εκπ/σης http://grperivgath.canalblog.com

την Δευτέρα 10/9/2013

   

     Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΕ                                                                        Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 

 

           

          ΙΩΑΝΝΑ ΝΤΙΝΟΥ                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΙΔΗΣ

 

Πρόγραμμα:PROGRAMMA

Αίτηση :aitisi