« Τοπικό δίκτυο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης :παραμονή σχολείων μελών και ένταξη νέων σχολείων »

  Στο πλαίσιο της προσπάθειας για διαρκή στήριξη των εκπαιδευτικών που υλοποιούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, η Διεύθυνση Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας συνεχίζει την λειτουργία του Τοπικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΤΔΠΕ) με θέμα ''Σχολικοί λαχανόκηποι: Καλλιεργώ μέρος της τροφής μου''.

Τα σχολεία που επιθυμούν να παραμείνουν στο δίκτυο και τα σχολεία που επιθυμούν να ενταχθούν για πρώτη σχολική χρονιά παρακαλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την αποστείλουν την ηλεκτρονική διεύθυνση grafeioperivalgath@gmail.com

Πληροφορίες για το δίκτυο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα :http://grperivgath.canalblog.

 

               Πατήστε για να κατεβάσετε την αίτηση : Diktyo_laxanokipos_paramoni_nees_aitiseis

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

στo Τοπικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:

 

''Σχολικοί λαχανόκηποι: Καλλιεργώ μέρος της τροφής μου''

 

Παρακαλώ σημειώστε με

 

Παραμονή στο δίκτυο :

 

Νέα Αίτηση :

 

Στοιχεία ΣχολείουΣχολείο:

Ταχ. Διεύθυνση (οδός, αρ, Τ.Κ, Δήμος):

 

Τηλ:

FAX:

E-mail:

 

Στοιχεία εκπαιδευτικώνα/α

Ονοματεπώνυμο

Ειδ.

E-mail (προσωπικό)

Τηλ. Επικ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Τάξεις:

 

Αριθμός μαθητών:

 

 

 Ποιο είναι το θέμα του προγράμματος Π.Ε που θα υλοποιήσετε την τρέχουσα σχολική χρονιά;

 

Θέμα: ……………………………………………………………………………………………………………………………Συμμετέχετε την τρέχουσα χρονιά σε άλλο δίκτυο;

ΝΑΙ

 

 

   ΟΧΙ

 

 

Αν ΝΑΙ, σε ποιο/α δίκτυο/α;

Ημερομηνία: ………………………………………………………………………………

                                                                                                        

Οι εκπαιδευτικοί                                                                               Ο Διευθυντής του Σχολείου                                                        

                        

                                                                                                                               

Χωρίς τίτλο

                                           

                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                       (Ονομ/νυμο, σφραγίδα)