Τα Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ως υποστηρικτική δομή των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης :

Παροτρύνουμε τις σχολικές μονάδες και τους εκπαιδευτικούς που έχουν υποβάλει κάποιο πρόγραμμα να ενταχθούν στο αντίστοιχο με το θέμα τους Δίκτυο, ώστε να προμηθευτούν εκπαιδευτικό υλικό, να έχουν προτεραιότητα στις επιμορφωτικές συναντήσεις και να επωφελούνται από την ανταλλαγή απόψεων και την κατάθεση καλών πρακτικών των σχολείων του δικτύου.

diktyologo.jpg

Ο κατάλογος θα συμπληρώνεται και θα επικαιροποιείται εν καιρώ.

Περιληπτικές πληροφορίες για κάθε δίκτυο μπορείτε να δείτε σε αυτή τη σελίδα.

Μπορείτε να κατεβάσετε το συγκεντρωτικό έγγραφο πατώντας εδώ.

* Ευχαριστούμε το συνάδελφο Δημήτρη Γκότζο  υπεύθυνο ΠΕ Α/βάθμιας Β΄Αθήνας για την αρχική σταχυολόγηση και τη θεματική κατηγοριοποίηση που έκανε και την συνάδελφο Αλεξάνδρα Τσίγκου υπεύθυνη ΠΕ Α/θμιας Δυτικής Αττικής για τον εμπλουτισμό και την επικαιροποίηση του πίνακα.