Στο πλαίσιο της Δράσης που οργάνωσε η Διεύθυνση ΔΔΕ Γ' Αθήνας για την παγκόσμια ημέρα μαθητικής κινητοποίησης για το κλίμα η κ. Πολυτίμη Θεοδωρίδου μας έστειλε το ενημερωτικό υλικό που επιμελήθηκε ο μαθητής της Περιβαλλοντικής ομάδας Ματθαίος Αδαμάκης και  χρησιμοποίησε για την ενημέρωση των μαθητών της Π.Ο.

 

4889