ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΘΕΜΑ: «Δημιουργία τοπικού δικτύου - Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο  δίκτυο»

 

Τα Γραφεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της  Β/θμιας και Α/θμιας Γ΄ Αθήνας προτίθενται να ιδρύσουν Τοπικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα ''Σχολικοί  λαχανόκηποι: Καλλιεργώ  μέρος της τροφής μου'', στο πλαίσιο της διαρκούς στήριξης των εκπαιδευτικών που υλοποιούν πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Στόχος του Δικτύου  είναι η διαμόρφωση συνειδητοποιημένων μαθητών και εκπαιδευτικών οι οποίοι:

  • Θα αντιληφθούν ότι η ποιότητα της τροφής που καταναλώνουν είναι πολλές φορές προϊόν εντατικής καλλιέργειας, εξαρτώμενη όλο και περισσότερο από πάσης φύσης εισροές.
  • Θα σέβονται την τροφή και το περιβάλλον.
  • θα παράγουν οι ίδιοι την τροφή τους, που σύμφωνα με τον Ιπποκράτη είναι το φάρμακο του ανθρώπου
  • Θα διδαχθούν την περιβαλλοντική, διατροφική και οικονομική αξία καλλιέργειας τοπικών προϊόντων.
  • Θα στηρίζουν μεθόδους παραγωγής , εμπορίας και διανομής τροφίμων, οι οποίες λειτουργούν σε αρμονία με την φύση και τον άνθρωπο.

Επίσης στόχος του δικτύου είναι:

  • Να παραχθεί εκπαιδευτικό και άλλο υλικό σε μορφή έντυπη ή ηλεκτρονική.
  • Να πραγματοποιηθεί ενημέρωση και εμπλοκή της σχολικής κοινότητας.
  • Να γίνει πληροφόρηση της τοπικής κοινωνίας για θέματα Αστικής Αυτάρκειας και για  τα αποτελέσματα των δράσεων του Σχολείου.
  • Να γίνει αξιολόγηση και δημοσιοποίηση των δράσεων του δικτύου στην εκπαιδευτική κοινότητα.

 

Ο Κήπος, εκτός από λαχανικά,  μπορεί να περιλαμβάνει και αρωματικά φυτά,  με έμφαση στη χρήση βιολογικών σπόρων από ντόπιες ποικιλίες και ενδημικών φυτών. Μπορεί να δημιουργηθεί στην αυλή του σχολείου ή σε γειτονικό ελεύθερο χώρο που θα παραχωρήσουν  οι  Δήμοι. Σε μικρούς κήπους, που δεν διαθέτουν επαρκή χώρο για φύτευση απευθείας στο έδαφος, μπορεί να αναπτυχθεί ο λαχανόκηπος σε χώρο που θα διαμορφωθεί στο σχολείο και να χρησιμοποιηθούν ζαρντινιέρες, μεγάλες γλάστρες κλπ. Προτείνεται να λειτουργεί παράλληλα, όπου υπάρχει η δυνατότητα, και κομποστοποιητής .

 

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό το εν λόγω δίκτυο θα συντονίζεται από τις Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Π.Ε. και Δ.Ε. Ελένη Νιάρχου και Ιωάννα Ντίνου (αντίστοιχα)  και θα συμμετέχουν σε αυτό: εκπαιδευτικοί  από τα σχολεία που συμμετέχουν στο δίκτυο της Διεύθυνσης Π.Ε. και Δ.Ε Γ' Αθήνας, τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο καθώς και φορείς που δραστηριοποιούνται στην βιολογική γεωργία. .

 

 Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στο τοπικό δίκτυο είναι η υλοποίηση προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με ανάλογη θεματολογία για το σχολικό έτος 2012-2013 από το σχολείο.

 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή  και να αποστείλουν ηλεκτρονικά συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση iodinou@gmail.com , μέχρι τις 15/11/ 2012.

Οι συγκεκριμένες αιτήσεις θα συνυποβληθούν μαζί με τα υπόλοιπα απαραίτητα έγγραφα του Τοπικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: «Σχολικοί λαχανόκηποι: Καλλιεργώ  μέρος της τροφής μου» στις  Διευθύνσεις Π.Ε και Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας προς έγκριση.

 

                                                                                                                                  

 

Ο Διευθυντής  Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας

 

 

 

 

       Γεώργιος Ζαφειρακίδης

       

           

                                                                                

                                                                                                          

                                                                                                        

                                                                                

                                                                                                  

                                                                                                  

 

 

                                                                                             

 

 

 

 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

στo Τοπικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:

''Σχολικοί  λαχανόκηποι: Καλλιεργώ  μέρος της τροφής μου''

 

Στοιχεία Σχολείου

Σχολείο:

Ταχ. Διεύθυνση (οδός, αρ, Τ.Κ, Δήμος):

 

Τηλ:

FAX:

E-mail:

 

Στοιχεία εκπαιδευτικών

α/α

Ονοματεπώνυμο

Ειδ.

E-mail (προσωπικό)

Τηλ. Επικ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τάξεις:

 

Αριθμός μαθητών:

 

 

 

Ποιο είναι το θέμα του προγράμματος Π.Ε που θα υλοποιήσετε την τρέχουσα σχολική χρονιά;

 

Θέμα: ……………………………………………………………………………………………………………………………

 

Συμμετέχετε την τρέχουσα χρονιά σε άλλο δίκτυο;

ΝΑΙ

 

 

    ΟΧΙ

 

 

Αν ΝΑΙ, σε ποιο/α δίκτυο/α;

1.………………………………………………      

2.………………………………………………

 

                                                                                                 

Ημερομηνία: ………………………………………………………………………………

 

                                                                                                         

Οι εκπαιδευτικοί                                                                               Ο Διευθυντής του Σχολείου                                                         

                          

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                       (Ονομ/νυμο, σφραγίδα)